รู้ไว้ปลอดภัย 8 วิธีปฎิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคระบาด

สถานการณ์เชื้อไวรัสระบาดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม “ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว”

ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรค จึงได้มีการแนะนำแนวทางการปฏิบัติ แก่ประชาชนที่อาศัยร่วมบ้านกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากเชื้อไวรัส ในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งโดยปกติจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณี

สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน:
✅การกราบและขอพร ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

สำหรับผู้ที่อยู่คนบ้านหรืออยู่ไกลกัน:
✅ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดในเครือญาติ
✅ควรใช้การโทรศัพท์ในการโทรมาขอพร
✅งดการเดินทางกลับภูมิลำเนา

นายแพทย์สุวรรณชัย ยังได้กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรคขอแนะนำ 8 ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้

❗️ อธิบายให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ

🏡 หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น

🍽  กินร้อน แยกจานและช้อนส้อมส่วนตัว
♻️ หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของ
😷 จัดหาหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
🚿 เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำและสระผมก่อนพบผู้สูงอายุ  หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง ให้เลี่ยงการพบผู้สูงอายุ
🏥 หากมีอาการร่วมกับมีประวัติเสี่ยงให้ใส่หน้ากากอนามัยและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

อย่าลืมดูแลตนเองและคนรอบข้าง อยู่บ้านหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส จากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/141038/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: