Timeline โครงการ

หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ  Life Sci. Level Up Challenge 2020 ไปกันพอสมควรแล้ว ต่อไป เราจะมาชี้แจ้งรายละเอียดของไทม์ไลน์ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินโครงการกันมากขึ้น ➡️  มาดูกันเลยค่ะ

.

👉 ช่วงที่ 1 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 20 ทีม (ช่วงเดือนพ.ค. 63)

หลังจากหมดเขตการรับสมัครแล้วนั้น เราจะทำการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมจำนวน 20 ทีม

👉 ช่วงที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแบบ specific development (ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. 63)
การรับคำปรึกษาใกล้ชิดตามกลุ่มธุรกิจ เพื่อเติมเต็มทักษะความรู้โดยวิทยากรและทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านในแต่ละทีม

👉 ช่วงที่ 3 การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ เพื่อพิชิตรางวัล

แต่ละทีมเข้าร่วมการประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ นำเสนอแบบแผน business model เพื่อพิชิตโอกาสและรางวัลสนับสนุน

อย่ารอช้าที่จะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจหรือแนวคิดของคุณ!
💖 สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563 💖

✔️  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

.

📍 ยื่นใบสมัครและหลักฐาน https://forms.gle/j8AzcGXQbmRiAFth7

📍 ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2x5gMZj

📍 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจ https://bit.ly/2xjJVQi

.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

🔗 เว็บไซต์: https://LifeSciLevelup2020.com

📞 โทรศัพท์ 02-259-5511 และ 086-781-8818 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#LifeSciLevelup #casswu #Tcels #Healthtech

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: