กิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท

❌ รับชมพร้อมกันได้ในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage

เพื่อมารู้จักกับโครงการดีๆที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life sciences Technology) และเติมช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ

โดยพบกับการเสวนาในหัวข้อ “Life Sci. Startup : โอกาสความท้าทาย และความเป็นไปได้ในการเติบโต” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ได้แก่
.

  • คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ และผู้ดำเนินรายการ BTimes
  • คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการงานส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เภสัชกรหญิง วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
    ภูมิภาคและท้องถิ่น และกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • ว่าที่ ร้อยเอก ภก. ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
📲 Line@: https://bit.ly/3c9iyHH
📩 อีเมล: LifeSciLevelup2020@gmail.com

LifeSciLevelup #casswu #Tcels #Healthtech

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: